ΦΩΤΟ 48ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΦΩΤΟ 28/1/18

ΦΩΤΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΗΣ 2017

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΗ 2017
ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΗ 2017
ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΗ 2017
ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΗ 2017
ΦΩΤΟ ΣΥΛΛΑΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΗ 2017