ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  24  (4ος όροφος) , 106 82 ΑΘΗΝΑ      ΤΗΛ. –   FAX. :   215 5512733

E-mail : povskx@gmail.com      Site : www.povskx.gr

26 / 10  /2022

Αρ. πρωτ. 20252

Προς: Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

 Κοινοποίηση: Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

                           Γ.Γ. κοινωνικών ασφαλίσεων  κα. Παυλίνα Καρασιώτου

                           Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε

Θέμα: Αίτημα συνάντησης.

Κύριε υπουργέ

Ένα ακόμα σχέδιο νόμου του υπουργείου σας και εν προκειμένω με την ονομασία «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα στη βουλή και θα έχει πλέον την ισχύ νόμου.

Ομοσπονδίες και σωματεία των ΕΒΕ έχουμε θέσει το δικαιολογημένο και ώριμο αίτημα  που αφορά την προστασία του εισοδήματός μας σε ασθένεια και ατύχημα.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει σχετικές συναντήσεις με την Γ.Γ.   κοινωνικών ασφαλίσεων επί του θέματος με κατ’ αρχήν θετική προσέγγιση. 

Ωστόσο και παρά τις συναντήσεις μας δεν έχουμε, παρότι έχουμε ζητήσει,  κάποια ενημέρωση για συγκεκριμένες ενέργειες επί αυτού και στο προαναφερόμενο σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά.

Για το λόγο αυτό ζητούμε συνάντηση μαζί σας το αμέσως επόμενο διάστημα για να θέσουμε και σε εσάς  το δικαιολογημένο και ώριμο αίτημά μας.

Ο πρόεδρος                                                          ο Γ.  Γραμματέας

Δημήτρης    Φλώκος                                                   Δημήτρης   Σωτηριάδης

Επισυνάπτουμε επιστολές μας από 10/2 και 6/10/2022

που ζητούσαμε ενημέρωση.

E-mail: Επικοινωνίας:  povskx@gmail.com