ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1957 – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ  U.E.A.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 – Τ.Κ. 106 83 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ – FAX 215 5512733
Ε-mail: povskx@gmail.com
Web site: www.povskx.gr

46ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016

10:30 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
10:45 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.Σ.
10:55 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ.
11:15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΗΣ Π.ΟΒ.Σ.Κ.Ξ.
11:25 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
11:30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ
11:40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
12:00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ
12:15 ΟΜΙΛΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
14:00 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
14:15 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ.
14:30 ΨΗΦΙΣΜΑ
14:45 ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
15:00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 46ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ.
15:10 ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ