ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  24  (4ος όροφος) , 106 82 ΑΘΗΝΑ      ΤΗΛ. –   FAX. :   215 5512733

E-mail : povskx@gmail.comSite : www.povskx.gr

αρθμ πρωτ. 20239  27/7/2021   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ – ΕΠΙΠΛΟΥ

Θέμα: Σχετικά με την από 23/6/2021 αρθμ. πρωτ. 5/2021 επιστολή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Βορείου, Νοτίου, Κεντρικού Τομέα και Ανατολικής Αττικής)  για αναζήτηση στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση στους κλάδους.

ΠΡΟΣ:     Σ.Σ.Π.Α.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Βορείου, Νοτίου, Κεντρικού Τομέα και Ανατολικής Αττικής)  sspae-att1@minedu.gov.gr

Γεώργιος Βούτσινος Γεν. Γραμ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Κ. Δ.Β.Μάθησης gvoutsinos@minedu.gov.gr

Κοινοποίηση: Συνημμένος κατάλογος Σ.Σ.Π.Α.Ε. Περιφερειών, ΓΣΕΒΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

  Με την ευκαιρία της απαντητικής μας επιστολής προς το Σ.Σ.Π.Α.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Βορείου, Νοτίου, Κεντρικού Τομέα και Ανατολικής Αττικής)   θέλουμε να θέσουμε και να λάβετε υπόψη σας το γενικότερο έλλειμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο κλάδο μας.

  Ο κλάδος της κατεργασίας του ξύλου, που εκπροσωπεί η ομοσπονδία μας, έχει σχέση με το ευρύτερο κλάδο της οικοδομής. Παρά την συρρίκνωση που υπέστη λόγω της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας των τελευταίων ετών, αλλά και την εγκατάσταση στη χώρα μας πολυεθνικών και άλλων επιχειρήσεων που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που παράγει ο κλάδος μας, οι οποίες απορροφούν ένα τεράστιο μερίδιο στην αγορά του επίπλου, οι ενεργές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ξύλο – έπιπλο παραμένουν εκατοντάδες με σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

 Την πορεία συρρίκνωσης της οικοδομής ακολούθησε και η συρρίκνωση της όποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης υπήρχε. Συγκεκριμένα για τον κλάδο μας:

 Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβρη του 1999, με τη τεράστια προσφορά του στον κλάδο, σήμερα, ακολουθώντας και αυτό τη πορεία όλων των ΤΕΙ, συνεχίζει την λειτουργία του ως τμήμα Δασολογίας, Επιστημών ξύλου & σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με εμφανείς ήδη τις επιπτώσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση στον κλάδο (μειωμένα εργαστήρια κτλ.). Ταυτόχρονα σημειώνεται συρρίκνωση των σχολών της επαγγελματικής μας εκπαίδευσης. Σταμάτησε την λειτουργία της η εμβληματική σχολή επιπλοποιίας στην Διπλάρειο. Σε επίπεδο Υπ. Παιδείας λειτουργεί μόνο η Σιβιτανίδειος και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγ. Δημητρίου. Δύο σχολές απόμειναν στον ΟΑΕΔ και λειτουργεί επίσης η διετής ΕΠΑΣ ξυλογλυπτικής – Διακοσμητική επίπλου στην Καλαμπάκα, του ΕΛΓΟ Δήμητρα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.  Λειτουργούν επίσης πλήθος ΚΕΚ κλπ. που παρέχουν διαφόρων ειδών σεμινάρια κατάρτισης για επιμέρους δεξιότητες, όχι για ολοκληρωμένη τεχνική εκπαίδευση.

Την περίοδο αυτή και παρά τα προβλήματα της πανδημίας, διαπιστώνουμε δυσκολία ανεύρεσης τεχνικού προσωπικού. Η αναγκαιότητα για επαγγελματική εκπαίδευση στον κλάδο επομένως είναι προφανής διότι όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα είναι κατά βάση εμπειροτέχνες μιας και δεν είναι απαραίτητη για τον κλάδο μας κάποια υποχρέωση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η γνώση του αντικειμένου και όχι απλώς κάποιες δεξιότητες απαιτούν γνώση του υλικού, των μαθηματικών, της γεωμετρίας, του σχεδίου κλπ. Όλα αυτά δεν χωρούν σε ταχύρρυθμα προγράμματα που για να καλύψουν τα απαιτούμενα επίπεδα γνώσεων -και βασικά το επίπεδο 3- υποβιβάζουν τις σχολές του ΟΑΕΔ και δημιουργούνται μεταγυμνασιακές διετής σχολές ανηλίκων του υπ. Παιδείας. Ανεξάρτητα εάν ο σημερινός σπουδαστής γίνει μισθωτός ή επαγγελματίας πρέπει να έχει επαρκή επαγγελματική μόρφωση.

 Με λύπη επομένως διαπιστώνουμε ότι αντί να προωθείται τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση με σύγχρονα εργαστήρια, υποδομές και εξοπλισμό, για να μπορούν οι νέοι και οι νέες να σπουδάζουν στις ειδικότητες που επιθυμούν, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους, και πιστοποίηση μέσα από το πτυχίο τους, οι μαθητές σπρώχνονται σε μια εφήμερη κατάρτιση προκειμένου να εξασφαλίζεται ανειδίκευτο και συνεπώς φθηνό εργατικό δυναμικό για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

   Διαπιστώνοντας λοιπόν την ανυπαρξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο κλάδο, αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξής της θεωρούμε σκόπιμο να δημιουργηθούν  σε βασικές περιφέρειες της χώρας αντίστοιχες σχολές.

Στο ερώτημα εάν θα υπάρχει αξιόλογος αριθμός μαθητών που θα τις επιλέξει απαντάμε πως αυτό έχει να κάνει με την καλή τους  λειτουργία τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα δίνει.

·         Πτυχίο ως μόνη και ικανή προϋπόθεση για εργασία  χωρίς άλλα “χαρτιά”  και πιστοποιήσεις κάθε είδους. Επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση, όταν αυτό απαιτείται από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνικής,  στις ίδιες σχολές. Επιπλέον εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα για όσους το επιζητούν. 

·         Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθηγητές και βιβλία στην ώρα τους. Εξασφάλιση της διαμονής ή της μετακίνησης των μαθητών στις σχολές.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.