ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24 10682 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ-FAX.2155512733 – 697279519

e-mail: povskx@gmail.com Site : http://www.povskx.gr/

6/7/2022  Αριθ πρωτ 20249

ΠΡΟΣ

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νο Σκρέκα  secmin@ypen.gr

Υφυπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Αμυρά secdepmin.envr@ypen.gr

Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κων/νο Αραβώση grggper@ypen.gr

Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος κ. Ευάγγελο Γκουντούφα  v.goudoufas@prv.ypeka.gr

Κοινοποίηση

ΓΣΕΒΕΕ

Σωματεία ΠΟΒΣΚΞ

Θέμα: ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γινόμαστε μάρτυρες δασικών πυρκαγιών ή πλημμυρών λόγω δασικών πυρκαγιών, με καταστροφές και στο δομημένο περιβάλλον.

Προφανώς ούτε τα δάση από μόνα τους ούτε οι προϋπάρχοντες οικισμοί μπορούν να έχουν ευθύνη.

Ασφαλώς και οι αλλαγές στο κλίμα παίζουν τον δικό τους ιδιαίτερο ρόλο, η επίκλησή τους όμως εδώ και μια εικοσαετία δεν δικαιολογεί την κατάσταση. Όλα αυτά τα χρόνια, από όλες τις κυβερνήσεις, υιοθετήθηκαν  και στην χώρα μας,  διάφορες οδηγίες και έγιναν νόμοι του κράτους. Δεν έλυσαν όμως το πρόβλημα, αντιθέτως παραμένει και οξύνεται.

Η κυβέρνηση δια του ΥΠΕΝ έρχεται με τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΠΛΗΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ να θέσει τις προϋποθέσεις αντοχής των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς.

Είναι προφανές ότι ο κανονισμός αφορά κτίρια που χτίστηκαν ή θα χτιστούν νόμιμα ή απέκτησαν την “νομιμότητα”  μέσω της τακτοποίησης.

Με βάση τον προτεινόμενο κανονισμό:

«Στα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας δεν επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με φέροντα οργανισμό από ξύλο. Λοιπά ξύλινα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη της στέγης δεν πρέπει να είναι εμφανή και καλύπτονται από ειδικά τεμάχια ώστε να μην παραμένουν κενά μεταξύ της τελικής επικάλυψης και του γείσου. Εξαιρούνται κτίρια που ανεγείρονται εντός προστατευόμενων περιοχών στις οποίες η κατασκευή ξύλινης στέγης είναι υποχρεωτική από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, τα ξύλινα φέροντα στοιχεία της στέγης εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης του κτιρίου και η επικάλυψή της την απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά

Και συνεχίζει:

«1. Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα εξής μέτρα παθητικής πυροπροστασίας:…

…στ Η αντικατάσταση ξύλινης στέγης με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλική κατασκευή, εφόσον οι εργασίες ανακαίνισης προβλέπουν την ανακατασκευή της, για τα ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. Στην περίπτωση που στην περιοχή του ακινήτου επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις η κατασκευή ξύλινης στέγης, τα δομικά της στοιχεία και η επικάλυψή της θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις πυραντίστασης και αντίδρασης στη φωτιά που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.»

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πρόστιμα για την εφαρμογή των μέτρων σε υπάρχουσες  και  νέες κατασκευές.

Η υλοποίηση των όσων προβλέπονται θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές και προβλήματα.

Αυτά δεν θα αφορούν μόνο το κλάδο της εμπορίας ξύλου και των ξυλοκατασκευών που μας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της υπαίθρου.

Σε μια περίοδο δυσβάσταχτων οικονομικών πιέσεων στα νοικοκυριά και δίπλα σε άλλα ¨πράσινα πιστοποιητικά¨, ζητείται έναντι αδρής αμοιβής τεχνικών συμβούλων, ένα ακόμα. Οι επιβαρύνσεις θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην εγκατάλειψη ή την αλλαγή  ιδιοκτησίας από όσους δεν θα μπορούν να ενισχύσουν τα υπάρχοντα κτίρια για να αντέξουν το μπετόν ή να τα χτίσουν από την αρχή.

Ασφαλώς και χρειάζονται μέτρα, αλλά με το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω. Με δασικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες πλήρως στελεχωμένες που θα ενημερώνουν και θα παρεμβαίνουν για να συμβάλουν στην προστασία δασών και οικισμών. Πολιτική προστασία, περιφερειακές και δημοτικές αρχές που δεν θα αρκούνται σε ¨οδηγίες προς ναυτιλλομένους¨. Δρόμοι διέλευσης, χώροι συγκέντρωσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύστημα υδροδότησης που θα δουλεύει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, διευθέτηση και καθαρισμός ρεμάτων κλπ. Η προστασία του δάσους και της ιδιωτικής περιουσίας, προς όφελος του κλίματος και των ανθρώπων είναι πρώτα και κύρια ευθύνη του κράτους και των υποδομών του.

Απεναντίας αυτό που διαχρονικά βλέπουμε είναι η απόσυρσή του προς όφελος ¨επενδυτών¨ και λοιπών ¨ευεργετών¨. Προσπάθεια επίσης να αποσυρθεί και από τις οφειλόμενες αποζημιώσεις προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών.  Διαπιστώνουμε ότι και ο συγκεκριμένος κανονισμός έρχεται να ενισχύσει την αντίληψη της ατομικής ευθύνης έναντι της κρατικής ευθύνης και μέριμνας.    

 Μιλώντας για τις δασικές πυρκαγιές και την προστασία των ακινήτων σε αυτές υπογραμμίζουμε τα εξής. Άκαυστο και αναλλοίωτο υλικό και μάλιστα στις θερμοκρασίες της δασικής πυρκαγιάς δεν υπάρχει. Αν κάτι χρειάζεται στην επιλογή και χρήση των δομικών υλικών,  αυτό είναι να οριστούν με ισότιμο τρόπο τα όρια της αντοχής τους. Της συμμετοχής τους στην επιβάρυνση του πλανήτη και στο οικολογικό αποτύπωμά τους.Υπάρχουν επιστημονικές προσεγγίσεις και γνώμες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως για παράδειγμα των καθηγητών του καθ΄ ύλην αρμόδιου Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Να ζητηθεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επιστημονική τους γνώση και γνώμη. 

Με αυτές τις σκέψεις και προβληματισμούς    

  • Καλούμε το υπουργείο να εξετάσει εκ νέου την σχετική απαγόρευση της χρήσης του ξύλου στις δομικές κατασκευές.
  • Να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες, με χρήση άλλων υλικών εκτός του ξύλου, στους παραδοσιακούς οικισμούς.
  • Λύση δεν είναι τα πρόστιμα αλλά η κρατική φροντίδα και μέριμνα για το δάσος, τα προϊόντα του και η δυνατότητα των ανθρώπων να τα χρησιμοποιούν.
  • Επαρκή χρηματοδότηση για την δασοπροστασία, πρόσληψη προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες, στην πυροσβεστική και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.    

                    Ο πρόεδρος                                                                                        Ο Γ. Γραμματέας

                  Δημήτρης Φλώκος                                                                          Δημήτρης Σωτηριάδης