ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  24  (4ος όροφος) , 106 82 ΑΘΗΝΑ      ΤΗΛ. –   FAX. :   215 5512733

E-mail : povskx@gmail.comSite : www.povskx.gr

10/2/2022

Αρ. πρωτ. 20246

Προς: κα. Παυλίνα Καρασιώτου Γ.Γ. κοινωνικών ασφαλίσεων.

Θέμα: Ενημέρωση επί αιτημάτων μας.

Με τις από 17/6 και 2/12/2021 συναντήσεις μας σας επισημάναμε ότι δεδομένου της οικονομικής κατάστασης που έχουμε περιέλθει οι επαγγελματοβιοτέχνες μετά από συνεχόμενα χρόνια κρίσης, αλλά και δεδομένου της κατάστασης που δημιούργησε η πανδημία, θεωρούμε ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη,το υπουργείο σας (που είναι και το καθ ύλην αρμόδιο) να προβεί σε ενέργειες για μέτρα ενίσχυσης και κάλυψης παροχών που θα βοηθήσουν στην προστασία της υγείας των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών.

Προς αυτή τη κατεύθυνση προτείναμε  μέτρα όπως:

•          Πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα, και όχι μετά από 30 μέρες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία, και για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.

•          Πλήρη αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ασθένειας, όταν απαιτείται η απουσία από την εργασία, που δεν υπάρχει σήμερα για τους αυτοαπασχολουμένους, και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.

•          Κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τις αποζημιώσεις λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

•          Αναστολή των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικό ταμείο, εφορία  ΔΕΚΟ και Τράπεζες για όσο διάστημα ο αυτοαπασχολούμενος παραμένει εκτός εργασίας.

•          Κατάργηση τους εισφοράς για την υγεία.

•          Πρόωρη – αναπηρική σύνταξη για όσους  καταστούν ανίκανοι για εργασία.

•          Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα σε όσους κλάδους και για όποια επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα για τους εργαζόμενους,  με μείωση του συντάξιμου χρόνου κατά 5 χρόνια, και εισφορές επιδοτούμενες κατά ένα μέρος από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Από τις συναντήσεις μας προέκυψε ότι εκ μέρους του υπουργείου επίκεινται αλλαγές που αφορούν την ενοποίηση παροχών των διαφορετικών ταμείων που υπάγονται πλέον στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ότι ο προσανατολισμός σας, ως προς την αναπλήρωση, είναι ανάλογος με αυτήν που έχουν οι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Με βάση αυτά επιθυμούμε να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη – επίλυση των αιτημάτων μας.

Με εκτίμηση:

Ο πρόεδρος                                                          ο Γ Γραμματέας

Δημήτρης Φλώκος                                                   Δημήτρης Σωτηριάδης