Συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας μας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Απριλίου στην Αθήνα σε μέρος που θα ανακοινωθεί εντός λίγων ημερών. 

Παρακαλούνται τα σωματεία να ενημερώσουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. 

Επίσης όσα σωματεία δεν έχουν στείλει τα χαρτιά από τις αρχαιρεσίες των εκλογών να το κάνουν άμεσα.

Το ΔΣ