ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 43-45 1ος ΟΡΟΦΟΣ

              ΒΟΛΟΣ  01/06/2022                                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ:83

Προς:Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου
Θέμα:Στήριξη Επαγγελματιών σε περιπτώσεις απουσίας από την Εργασία λόγω Υγείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με μεγάλη μας λύπη, διαπιστώνουμε και επιβεβαιώνουμε καθημερινά πως υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις παροχές του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος και τις ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Συνοπτικά αναφέρουμε πως ο επαγγελματίας σε περιπτώσεις απουσίας από την εργασία λόγω ασθενείας δεν λαμβάνει χρηματική αποζημίωση. Επίσης, σε περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος λαμβάνει αποζημίωση μόνο εφόσον η διάρκεια απουσίας είναι περισσότερο από ένα μήνα και αποδίδεται το πολύ έως και τέσσερις μήνες. Οι γυναίκες επαγγελματίες σε περίπτωση εγκυμοσύνης λαμβάνουν μόνο μια μικρή ενίσχυση της τάξεως των 150 ευρώ για τέσσερις μήνες και αναγκάζονται να εργάζονται συνεχώς, αφού δεν υπάρχει άδεια λοχείας για εκείνες όπως για τις υπαλλήλους. Ταυτόχρονα πολλές είναι οι ελλείψεις σε υποδομές, υλικά και ιατρικό προσωπικό.

Δυστυχώς, είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες βρισκόμαστε στο δίλημμα υγεία – εργασία και αναγκαζόμαστε λόγω των συνθηκών να επιλέξουμε την εργασία, ειδάλλως δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες επιβίωσης των επιχειρήσεων και τον οικογενειών μας.

Βασικά αιτήματα:

 1. Πλήρης αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία και για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.
 2. Πλήρης αποζημίωση από την πρώτη μέρα σε περίπτωση ασθένειας, όταν απαιτείται η απουσία από την εργασία και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.
 3. Κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τις αποζημιώσεις λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 4. Αναστολή των υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ΔΕΚΟ και τράπεζες για όσο διάστημα ο αυτοαπασχολούμενος παραμένει εκτός εργασίας.
 5. Δωρεάν σύγχρονη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους
 6. Πρόωρη – αναπηρική σύνταξη για όσους καταστούν ανίκανοι για εργασία
 7. Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα σε όσους κλάδους και για όποια επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα για τους εργαζόμενους, με μείωση του συντάξιμου χρόνου κατά 5 χρόνια και εισφορές επιδοτούμενες κατά ένα μέρος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 8. Καταβολή στην επιχειρηματία-αυτοαπασχολούμενη μητέρα μηνιαίου βοηθήματος (κλιμακούμενου σύμφωνα με το τζίρο της επιχείρησης) για δεκατρείς μήνες.
 9. Πρόβλεψη επιδοτούμενων προγραμμάτων για την πρόσληψη πρόσθετου εργαζόμενου προς εξυπηρέτηση της επιχείρησης.
 10. Μείωση σε εύλογο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών της επιχειρηματία–αυτοαπασχολούμενης μητέρας.
 11. Πρόβλεψη πρόσθετου επιδόματος κάλυψης κόστους βρεφονηπιακού σταθμού για κάθε τέκνο.

Χρειαζόμαστε ένα υψηλού επιπέδου σύστημα υγείας και ουσιαστική ανταποδοτικότητα για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς και πολύ μικρούς επαγγελματίες και τους εργαζόμενους. Είμαστε βέβαιοι πως οι αρμόδιοι θα εξετάσουν τα παραπάνω αιτήματα και θα δώσουν ρεαλιστικές λύσεις.

Παρακαλούμε όπως προωθηθούν τα αιτήματα μας στα Αρμόδια Υπουργεία.

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΡΟΥΜΠΟΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                       ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ