Π.ΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ UEA – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ                            
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  24  (6ος όροφος) , 106 82 ΑΘΗΝΑ     
ΤΗΛ. –   FAX. :   215 5512733
 E-mail : povskx@gmail.com
Site : www.povskx.gr

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας :Ιωάννης Τζίκας                                  ΠΡΟΣ

Κιν.6977298236       fax.210-7628356                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Αρ.Πρ.20171                                                                                 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ

28.09.2016                                                                                 ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  &

ΔΑΣΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ CITES

(Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού ξυλείας)

                                                                                                                               Τέρμα Αλκμάνος

Τ.Κ. 115 28 Ιλίσια , ΑΘΗΝΑ

 

Υπ’ όψιν Υπευθύνου,

 

 

 

 

                                           Α Ι Τ Η Σ Η                                 

              Θέμα : νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων περί

                                 του κανονισμού ξυλείας                                

 

 

Με την παρούσα , η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου  (Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ.) ως εκπρόσωπος των βιοτεχνικών σωματείων του ξύλου και κατά συνέπεια των συναδέλφων του ξύλου , αιτούμεθα  νέα παράταση διάρκειας 6 μηνών – πέρα της 30.09.16 – δεδομένου ότι  η μοναδική και κατεπείγουσα επιστολή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και Λοιπών Επιμελητηρίων , εστάλη στους συναδέλφους  μόλις στις 21.09.2016 .

 

Η Ομοσπονδία και τα Σωματεία μας , δεν είχαν την δυνατότητα να ενημερώσουν συναδέλφους μη εγγεγραμμένους  σε αυτά.

 

Aντίγραφο της απαντήσεως  σας  να σταλεί επίσης στο    fax. 210-7628356 .-

 

                                                                                          Δια την

                                                                                       Π.Ο.Β.Σ.Κ.Ξ.

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Ιωάννης   Τζίκας